Basistraining Relatiecoaching

Leer bij De Minstroom hoe je partnerrelaties begeleidt

Inleiding

De basistraining relatiecoaching biedt professionals die hulp bieden aan gezinnen, handvatten om problemen in de partnerrelaties effectief te begeleiden.

Veel hulp die hulpverleners bieden zijn gericht op de aanmeldingsklacht van de cliënten. Er wordt opvoedhulp gegeven of ondersteuning bij de financiële problemen van ouders. Helaas biedt deze hulp te vaak geen soelaas. Een belangrijke oorzaak is dat ouders niet samenwerken bij het oplossen van hun problemen. Problemen in de partnerrelatie speelt hierin een belangrijke rol. Wil daarom opvoedhulp e.d. effectief worden, dient eerst de problemen in de partnerrelatie opgelost moeten worden.

Begeleiding geven aan cliënten met partnerproblemen is niet eenvoudig en vraagt specialistische kennis. Zowel op het gebied van methodieken als inzicht op de aard van de relatieproblemen. Deze training is gericht om de hulpverlener die met het partnersysteem aan de slag wilt gaan, voldoende handvatten te geven opdat deze zich in de praktijk zeker genoeg voelt om het gesprek met cliënten aan te gaan.

Inhoud training

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten met een totale studiebelasting van 45 uur (35 uur training en 10 uur thuisstudie).

 • Op dag één wordt het Relatiemodel geïntroduceerd. Dit model biedt een duidelijke weergave van de processen die binnen een relatie spelen. Problemen tussen partners kunnen makkelijk binnen het Relatiemodel geduid worden.
 • Op dag twee staan we stil bij vaardigheden die bij het begeleiden van partners essentieel zijn. Het gaat o.a. om ‘actief luisteren’, ‘meerzijdig partijdigheid’ en ‘diversiteit’. De meeste hulpverleners hebben deze begrippen op hun opleiding gehad en daarom is er voor gekozen om hierin een verdieping aan te brengen.
 • Dag 3 en dag 4 zijn gereserveerd voor specifieke methodieken die bij partnerproblemen ingezet worden. Het gaat om Emotionally Focused Therapy (EFT) en Gestalttherapy. Uiteraard is het binnen deze training niet te doen om de gehele methodieken onder de knie te krijgen. Daarom is gekozen voor een aantal tools die voor de praktijk zeer behulpzaam zijn.
 • Relaties en intimiteit horen bij elkaar. Problemen in de intimiteitssfeer komen het vaakst voor. Dag 5 is gereserveerd om hier aandacht aan te besteden. Onder andere staan we stil bij het gegeven dat intimiteit heel wat meer is dan alleen seks.

De training is aantrekkelijk gemaakt door het gebruik van een groot scale aan werkvormen. De theorieblokken zijn kort en er wordt veel aan opdrachten gewerkt. Op dag 4 komt er een acteurskoppel om zodoende het geleerde ook echt te kunnen oefenen.

Praktische zaken

De training wordt op twee manieren aangeboden:

 • incompany
 • Via inschrijving

Data:

 • Incompany: in overleg
 • Individuele inschrijving
  Als je als individuele deelnemer wilt inschrijven, kan je dit op twee manieren doen:
  • Je kan inschrijven voor de training die in het najaar is gepland.
   De data zijn:
   • woensdag 28 september
   • woensdag 05 oktober
   • woensdag 12 oktober
   • woensdag 19 oktober
   • woensdag 02 november
  • Een tweede manier is om zelf een groep samen te stellen. Verzamel een aantal collega s bij elkaar (directe collega s of een oproep via bijvoorbeeld LinkedIn). Als je een groep van minimaal acht mensen hebt, kan de training van start gaan. Als jij de organisator bent, ontvang je 15% korting op het cursusgeld. De andere deelnemers ontvangen 10 % korting op het cursusgeld.

Kosten:

Locatie:

 • Incompany: op locatie
 • Individuele inschrijving: Utrecht. Precieze locatie wordt nader bepaald.

Certificering

SKJ jeugd: accreditatie is verleend

Folder downloaden

Klik om de folder te downloaden