De Minstroom biedt EMDR aan bij trauma's in relaties.

Wat is EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapievorm die bedoeld is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare ervaringen. Bij deze traumabehandeling wordt gewerkt om de herinneringen aan de nare gebeurtenissen te verwerken, waarna de klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

Binnen De Minstroom is Peter Vergeer de behandelaar die deze therapievorm geeft.

Een trauma kan op heel verschillende manieren ontstaan. Door bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een gewapende overval. Maar ook binnen gezinsrelaties ontstaan trauma’s. Dit kan komen door negatieve ervaringen in het gezin van herkomst. Denk aan mishandeling of verwaarlozing door (één van de) ouders. In partnerrelaties ligt de oorsprong van trauma’s in huiselijk geweld of door affaires.

Een trauma wordt misschien niet altijd herkent, maar de symptomen wel. Er ontstaan dan allerlei klachten: onverklaarbare woede-uitbarstingen, verhoogde prikkelbaarheid, slecht slapen, eetproblemen, het gevoel altijd op je hoede te moeten zijn, enz.

Een trauma bij één van de partners geeft problemen in de relatie. De partner is prikkelbaarder of is meer afgesloten dan voorheen. Vaak is het voor de ‘gezonde’ partner niet te begrijpen wat er bij de getraumatiseerde partner omgaat. de frustratie die dat met zich meebrengt, kunnen partners van elkaar verwijderen. Dat is verdrietig, want dan ontstaat naast het trauma ook nog een relatieprobleem. Het is daarom belangrijk dat de trauma behandeld wordt.

Hoe werkt EMDR?

EMDR staat bekend als een therapievorm waarbij de therapeut met zijn vingers voor de ogen van de cliënt beweegt. Dit doet hij terwijl de cliënt denkt aan de gebeurtenis die zoveel spanning geeft. Het effect is dat de spanning van de gebeurtenis bij de cliënt snel zal afnemen.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van EMDR gedaan. Maar echt weten waarom het werkt, weten we niet. Over de volgende hypothese is momenteel de meeste consensus: een trauma is een nare herinnering die niet goed in het langetermijngeheugen is opgeslagen. De herinnering is namelijk opgeslagen met veel negatieve emoties (angst, boosheid, verdriet). Wat tijdens een behandelsessie gebeurt is om deze herinnering terug te halen naar het werkgeheugen. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit. Door de trauma-herinnering op te halen en tegelijkertijd een andere taak die belastend is, uit te voeren, overbelast je het werkgeheugen. Het natuurlijke verwerkingssysteem wordt geactiveerd en de herinnering wordt opgeslagen zonder de emotionele lading.

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?

Om misverstanden te voorkomen: een EMDR behandeling kan bij De Minstroom onderdeel van de relatietherapie zijn of als een individueel traject uitgevoerd worden..

In beide gevallen starten we in het eerste gesprek met een verkenning over de aard van de trauma. Hoe is deze ontstaan en waaruit bestaat op dit moment de last? Ook wordt er gekeken of er voldoende draagkracht is om een EMDR behandeling te starten. Is de draagkracht te gering, kan er niet gestart worden met EMDR. In dat geval, gaan we na wat er eerst moet gebeuren om de draagkracht te vergroten.

Als er tevens sprake is van relatieproblemen wordt deze ook tijdens dezelfde sessie in kaart gebracht.

Pas in het tweede gesprek vindt de daadwerkelijke EMDR sessie plaats. Afhankelijk van de zwaarte van de trauma, is één tot enkele sessies voldoende. Als we klaar zijn met de EMDR behandeling betekent dit dat de emoties rond de trauma opgelost zijn. De spanningen die cliënten bij de trauma ervaren, zijn naar de achtergrond verdwenen. De betekenis van de trauma, zeker waar het bijvoorbeeld gaat om affaires, is dan nog niet besproken. Dat komt daarna.

De Minstroom maakt tijdens de behandelsessie gebruik van een EMDR-kit. Met deze EMDR-kit heeft De Minstroom de modernste hulpmiddelen in huis voor de behandeling.