Bij De Minstroom kan je terecht voor individuele begeleiding. Weliswaar zijn we gespecialiseerd in relatietherapie, maar wij realiseren ons terdege dat partners soms ook met eigen problemen worstelen. En deze persoonlijke problemen kennen hun weerslag op de relatie.

Bij De Minstroom kan je ook terecht als je individuele begeleiding nodig hebt.

Met welke problemen kan je terecht?

In beginsel kan je met elke problematiek bij ons terecht. Depressieve gevoelens, burn-out klachten, verslavingsklachten, enz.

Tijdens de intake brengen we in kaart tegen welke problemen je aanloopt. Voor problemen die goed op te lossen zijn, bedenken we een stappenplan. Dit doen we uiteraard in overleg met je. In kleine stappen werken we vervolgens toe aan een oplossing voor jouw problemen.

Het is echter niet zo dat elk probleem opgelost kan worden. Dit is een illusie die vaak valse hoop geeft en in een teleurstelling eindigt. Voor ons is het belangrijk dat we eerlijk een realistisch met je naar je problemen kijken. Voor problemen die (niet makkelijk) op te lossen zijn, gaan we vooral kijken naar wat je nog wel kan. Je leert met deze problemen zo om te gaan dat het je leven niet meer beheerst.

Wijze van aanmelding

De manier van aanmelden is dezelfde als bij relatietherapie. Je geeft op het formulier aan dat het gaat om individuele hulp. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De hulp wordt vergoedt vanuit de aanvullende zorgverzekering.