Je hebt een klacht. Wat nu?

Je hebt een klacht. Uiteraard vinden wij dit niet leuk dat dit nodig is. Maar we vinden het ook een belangrijk recht voor onze cliënten. Daarom hebben wij in ons klachtenreglement hierna zo duidelijk mogelijk de stappen opgeschreven die nodig zijn om een klacht te kunnen indienen.

Het klachtenreglement kent een aantal stappen.

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan ons voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met ons jouw onvrede of klacht op.

Als we er samen niet uitkomen

Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met ons, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt jou bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Jouw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris

Heb je onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten. Dit is de NVPA (www.nvpa.org). Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met je opnemen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor je onbevredigend is, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor ons. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over jouw klacht. In deze folder van de geschillencommissie vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van ons krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.