Welcome to your Acceptatie van invloed

Mijn partner heeft gewoonlijk goede ideeën.
Ik ben degene die in onze relatie de belangrijkste beslissingen moet nemen.
Mijn ideeën voor een oplossing zijn gewoonlijk veel beter dan die van mijn partner.
Ik probeer met respect te luisteren, ook al ben ik het er niet mee eens.
Ik wil dat mijn partner het gevoel heeft dat wat hij/zij zegt echt voor mij telt.
Bij het bespreken van kwesties is mijn partner niet rationeel genoeg om serieus genomen te worden.
Mijn partner is meestal te emotioneel.
Ik kan naar mijn partner luisteren, maar er zijn grenzen.
Als ik blijf proberen mijn partner te overtuigen, win ik uiteindelijk.
Ik heb veel overtuigingskracht en win gewoonlijk de meningsverschillen met mijn partner.
Ik ben werkelijk geïnteresseerd in hoe mijn partner denkt over kwesties die voor ons belangrijk zijn.
Ik ben van mening dat wij in onze discussies beiden geven en nemen.
Ik leer gewoonlijk veel van mijn partner, zelfs als we van mening verschillen.
Mijn partner heeft veel gezond verstand.
Mijn partner is in principte erg goed in het oplossen van problemen.
Ik wijs de meningen van mijn partner niet zomaar van de hand.
Ik wil over het algemeen dat mijn partner het gevoel heeft dat hij/zij invloed heeft in onze relatie.
Ik probeer met respect met mijn partner om te gaan, zelfs tijdens meningsverschillen.
Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke stem heb als wij beslissingen nemen.
Ik kan gewoonlijk een heel eind meegaan in het standpunt van mijn partner.