Saskia Velsink

Saskia Velsink is relatietherapeut bij De Minstroom.

Inleiding

Het leven is voortdurend in verandering en in beweging. Het is een natuurlijk proces, waar we ons meestal als vanzelf aan aanpassen. Maar soms zegt het leven ‘stop’ en kun je er niet meer omheen, het lukt even niet meer, het stokt, de balans is zoek. Je relatie komt onder druk te staan en samen komen jullie er niet meer uit. Het lukt niet om het tij te keren. Dan is het tijd om de stap te zetten om dit niet meer alleen te doen. Daar is veel moed voor nodig! En dan zitten jullie ineens tegenover mij. Samen gaan we verkennen hoe jullie zijn vastgelopen. De eerste stap is stil staan bij wat er op dit moment in jullie leven speelt. Hoe ben je op dit punt verzeild geraakt? Vaak liggen er (negatieve) patronen aan ten grondslag die soms al jaren aan de gang zijn. Deze patronen in denken en doen gaan we samen ontrafelen en zien als gezamenlijke ‘vijand’ en niet de ander als persoon. We gaan benoemen wat jullie horen en zien bij jezelf en bij elkaar. Door het gedrag op een andere manier te belichten en onderliggende gevoelens naar elkaar uit te spreken kun je samen een andere beweging gaan maken. Dit is de richting naar het herstel van de relatie en het opnieuw verbinden met elkaar.

Wie ik ben en werkervaring

Mijn naam is Saskia Velsink en ik ben psycholoog. Na mijn studie Psychologie heb ik lang in de kinder- en jeugdhulpverlening gewerkt. Dit is een geweldige leerschool geweest, ik deed groepswerk, individuele begeleidingen, gezinsgesprekken en gaf diverse trainingen aan kwetsbare kinderen en jongeren. Ik leerde ontzettend veel over psychische problemen en de impact op individuen en hun gezinnen. In 2013 ben ik als zelfstandige bij Praktijk de Minstroom komen werken. Eerst als psycholoog voor individuele behandelingen met volwassenen, maar gaandeweg ben ik me steeds meer gaan specialiseren in relatietherapie. Iets wat ik met veel plezier, inspiratie en motivatie doe. Naast mijn opleiding hebben vooral mijn eigen leerprocessen en levenservaringen mij inzichten gegeven en waardevolle kennis gebracht die ik inzet in mijn gesprekken. Ik volg met regelmaat intervisie, supervisie en vakcursussen. Mijn manier van werken is persoonlijk, vriendelijk, betrokken en vasthoudend waar nodig. Privé ben ik moeder van twee kinderen, die ik in co-ouderschap opvoed.

Opleiding

In 1998 ben ik afgestudeerd als klinische-, en gezondheidspsycholoog (Universiteit Utrecht). In 2015 rondde ik de opleiding gecertificeerd Focusbegeleider af (The Focusing Institute). Focusing is een natuurlijk proces van naar je lijf luisteren en vanuit daar een bepaalde emotie, gevoel of sensatie oppikken en duiden. Een waardevolle aanvulling op de cognitieve gedragstherapie die ik vanuit mijn reguliere opleiding ken. In 2020 rondde ik de specialisatie tot emotionally focused therapy, afgekort EFT, relatietherapeut af. Over wat EFT inhoudt, verwijs ik naar de algemene informatie op deze site. Wees van harte welkom in de praktijk!