De Minstroom wil transparant zijn over welke regels en afspraken er zijn en daarom hebben wij een aantal reglementen opgesteld. Het gaat om regels waar we wettelijk aan moeten voldoen, zoals regels rond privacy en je recht om een klacht tegen ons in te dienen. En het gaat om regels die gaan om het proces tussen de cliënt en therapeut vlot te laten verlopen. We hebben deze regels in een drietal documenten gevat.

Algemene voorwaarden

De Minstroom hanteert duidelijke Algemene voorwaarden zonder kleine lettertjes.

In de algemene voorwaarden staan de afspraken die we met je willen maken als je bij De Minstroom een dienst afneemt. Wij vinden transparantie heel belangrijk en daarom is dit document in gewoon Nederlands opgesteld zonder kleine lettertjes.

Privacyreglement

In dit document kan je lezen hoe wij omgaan met jouw privacygegevens. Waar staan deze bijvoorbeeld opgeslagen en hoelang moeten we deze bewaren.

De Minstroom is aangesloten bij SCAG, een onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtenreglement

We doen ons uiterste best om zorgvuldig te zijn, maar kunnen niet voorkomen dat er soms dingen niet goed gaan of dat cliënten desalniettemin ontevreden zijn. Als een gesprek hierover met ons niet tot een gewenst resultaat leidt, kan je een klacht indienen. Deze wordt behandeld door een onafhankelijk klachtenorgaan. In het klachtenreglement kan je lezen hoe dit werkt.
Wat misschien goed is om te lezen, is dat De Minstroom in haar tienjarig bestaan nog nooit een klacht heeft ontvangen. Daar zijn wij trots op.