Oefeningen om meer tijd met elkaar door te brengen

Oefeningen om meer tijd met elkaar door te brengen

De Minstroom helpt stellen als zij moeite hebben om tijd met elkaar door te brengen.

Gottman, een relatietherapeut die veel onderzoek naar relaties deed en hierover publiceerde, stelt dat je niet teveel tijd moet steken in problemen die niet op te lossen zijn. Steek meer tijd in het aangaan van een goede vriendschap met je partner, want dit vormt een goede buffer tegen ergernissen die je over je partner hebt.

Tijd voor elkaar nemen sneuvelt tegenwoordig binnen onze drukke agenda’s (we willen vaak teveel) of de zorg voor kleine kinderen.

Kirschenbaum, Amerikaanse relatietherapeut, geeft nog het volgende aan. Als we moeten kiezen tussen iets urgents en relatief onbelangrijks (boodschappen, werk afmaken) en iets belangrijks maar minder urgents (relatie), kiezen we meestal voor het urgente. Een van de weinige momenten waarop een relatie urgent wordt, is bij ruzie. Daarom gebruiken stgellen vaak boosheid om de aandacht op hun relatie te vestigen.

Te weinig tijd maken voor de ander heeft nare gevolgen, zegt Kirschenbaum. Want de hoeveelheid tijd die partners samen doorbrengen, hangt positief samen met hun tevredenheid over de relatie. Elke relatie heeft moeilijke fasen. Als die gecompenseerd worden door positieve interacties, is er weinig aan de hand. Maar gebeurt dat niet door tijdgebrek, dan blijft alleen het negatieve over. En dat kan desastreus zijn.

Oefening 1

Bedenk kwaliteitsmomentjes die je dagelijks zou kunnen invoeren. Het hoeft niet lang te duren, als er maar echt aandacht is voor je partner. Dus bijvoorbeeld niet samen tv-kijken. Zie voor goede gespreksonderwerpen de pagina met oefening die gaat over Wat houdt de ander bezig.

Oefening 2

De Vries, voormalig docent aan het Kemplerinstituut, zei ooit: “breng één uur per dag, één dag per week, één week per maand en één maand per jaar met elkaar door“.

  1. Vul eerst voor jezelf in:
    1. Als ik één uur op een dag met mijn partner zou doorbrengen zou ik ……. willen doen.
    2. Als ik één dag van de week met mijn partner zou doorbrengen zou ik ….willen doen.
    3. Als ik één week van de maand met mijn partner zou doorbrengen zou ik…..willen doen.
    4. Als ik één maand van een jaar met mijn partner zou doorbrengen zou ik ……willen doen.
  2. Neem de antwoorden met je partner door.

Oefening 3

Kies één van de ideeën uit die je partner in de vorige oefening genoemd heeft. Voer deze uit, waarbij jij het initiatief neemt.

Nog meer ideeën over hoe je quality time met elkaar kan doorbrengen. Geef een reactie.